Barraca de Mas
Pujol
Lloc on es troba: Al costat mateix d'on hi havia hagut el mas Pujol

Codi a Amics de la pedra: bmapu

Codi a Wikipedra:
7395

Localització cadastral:
Polígon 5, parcel·la 200, recinte 13


Coordenades:      ED 50
X 417218 - Y 4623506

                            ETRS 89 X 417124.179 Y 4623301.817

                            Geogràfiques:
2º 0' 15.26'' E - 41º 45' 30.02'' N

Altitud:
604

Forma:
Planta circular

Tipologia: Aèria adossada a un marge

Orientació:
sud-oest

Llinda i altres detalls:
Llinda plana

Estat de conservació:
En estat quasi oerfecte


Tornar al mapa dels Entorns de Mas Pujol
Tornar al mapa del Mas Pujol