Barraca 2 de la
Fàbrega

(Rubió)Lloc on es troba: Al costat mateix de llevant d'on hi hagué la casa de la Fàbrega, en un

marge per dessota seu

Codi a Amics de la pedra: blf2

Codi a Wikipedra:
6515

Localització cadastral:
Polígon 2, parcel·la 83, recinte 1


Coordenades:      ED 50
X 420229 - Y 4623912

                            ETRS 89 X 420194.187 - Y 4623758.795

                            Geogràfiques:
2º 2' 25.44'' E - 41º 45' 44.29'' N

Altitud:
564

Forma:
Planta ovalada

Tipologia:
Aèria aïllada

Orientació:
Porta encarada a llevant

Llinda i altres detalls:
Llinda plana

Estat de conservació:
En estat una mica precari

Tornar al mapa de la Fàbrega
Tornar al mapa de Rubió