Barraca 1 de la
Fàbrega

(Rubió)Lloc on es troba: A prop i al nord-est d'on hi hagué la casa de la Fàbrega, sota el camí

que mena a la font d
'aquesta masia

Codi a Amics de la pedra: blf1

Codi a Wikipedra:
6514

Localització cadastral:
Polígon 2, parcel·la 83, recinte 1


Coordenades:      ED 50
X 420288 - Y 4623963

                            ETRS 89 X 420194.187 - Y 4623758.795

                            Geogràfiques:
2º 2' 27.97'' E - 41º 45' 45.96'' N

Altitud:
553

Forma:
Planta rectangular

Tipologia:
Aèria adossada a un marge

Orientació:
Porta encarada al nord-est

Llinda i altres detalls:
Llinda plana

Estat de conservació:
En bon estat

Tornar al mapa de la Fàbrega
Tornar al mapa de Rubió