Barraca
del Geroni

(Soleia de Mas
Pujol
)Lloc on es troba: A la zona nord-oriental de la soleia

Codi a Amics de la pedra: bgesmp

Codi a Wikipedra:
6116

Localització cadastral:
Polígon 5, parcel·la 232, recinte 1


Coordenades:      ED 50
X 416965 - Y 4623857

                            ETRS 89 X 416871.181 Y 4623652.820

                            Geogràfiques:
2º 0' 4.134'' E - 41º 45' 41.30'' N

Altitud:
600

Forma:
Planta circular

Tipologia: Aèria aïllada

Orientació:
Porta encarada al sud-est

Llinda i altres detalls: L
linda desapareguda

Estat de conservació:
En ruïnes. Se'n conserven les parets fins a mitjana alçadaTornar al mapa de la Soleia de Mas Pujol
Tornar a les barraques del Geroni
Tornar al mapa de Mas Pujol