Barraca
2 del Fusteret

(Serra de les Abrines
)Lloc on es troba: En el vessant de llevant de la Serra de les Abrines, damunt de

Can Poc-s'hi-cull.

Codi a Amics de la pedra: bfusab2

Codi a Wikipedra:
7392

Localització cadastral:
Polígon 5, parcel·la 24, recinte 2


Coordenades:      ED 50
X 417238 - Y 4624514

                            ETRS 89 X 417144.187 Y 4624309.819

                            Geogràfiques:
2º 0' 37.58'' E - 41º 46' 2.990'' N

Altitud:
582

Forma:
Planta circular

Tipologia: Aèria aïllada

Orientació:
Porta encarada al nord-est

Llinda i altres detalls:
Llinda desapareguda

Estat de conservació:
Només queda una paret de la barraca

Tornar al mapa de les Abrines o al de Can Poc-s'hi-cull
Anar a les barraques del Fusteret
Tornar al mapa de la Païssa o al de Mas Llandric