Barraca 3 dels
Camps del Francesc

(el Bosc)
Lloc on es troba:
A migdia de la masia del Bosc, en el marge nord del camp del sud-est dels

Camps del Francesc


Codi a Amics de la pedra: bcef3

Codi a Wikipedra:
6415

Localització cadastral: Polígon 5, parcel·la 185, recinte 13


Coordenades:      ED 50
X 416926 - Y 4622772

                            ETRS 89 X 416832.173 Y 4622567.819

                            Geogràfiques:
2º 0' 2.383'' E - 41º 45' 6.235'' N

Altitud:
630

Forma:
Planta circular

Tipologia: Aèria aïllada

Orientació:
Porta encarada a migdia

Llinda i altres detalls:
Llinda desapareguda

Estat de conservació:
Totalment en ruïnes


Tornar als Camps del Francesc
Tornar al Bosc