Barraca 1 dels
Camps del Francesc

(el Bosc)Lloc on es troba: A migdia de la masia del Bosc, en el marge de llevant del camp de l'extrem nord-oest

dels Camps del Francesc

Codi a Amics de la pedra: bcef1

Codi a Wikipedra:
8043

Localització cadastral: Polígon 5, parcel·la 185, recinte 13


Coordenades:      ED 50
X 416812 - Y 4622849

                            ETRS 89 X 416718.173 Y 4622644.820

                            Geogràfiques:
1º 59' 58.02'' E - 41º 45' 8.564'' N

Altitud:
599

Forma:
Planta irregular

Tipologia: Terrera encastada en una petita bauma

Orientació:
Porta encarada al nord

Llinda i altres detalls:
Llinda plana

Estat de conservació:
En bon estat, amb afectacions exteriors
Tornar als Camps del Francesc
Tornar al Bosc