Barraca del Benet

(Collet del Benet - Soleia de Mas
P
ujol)Lloc on es troba: Al costat de migdia del Collet del Benet, a l'extrem occidental de

la Soleia de Mas Pujol

Codi a Amics de la pedra: bbecb

Codi a Wikipedra:
6728

Localització cadastral:
Polígon 5, parcel·la 216, recinte 1


Coordenades:      ED 50
X 416489 - Y 4623901

                            ETRS 89 X 416395.181 Y 4623696.824

                            Geogràfiques:
1º 59' 43.50'' E - 41º 45' 42.55'' N

Altitud:
525

Forma:
Planta circular

Tipologia: Aèria adossada a un marge

Orientació:
Porta encarada a migdia

Llinda i altres detalls:
Llinda plana

Estat de conservació:
En perfecte estat, però coberta de vegetació

Tornar al mapa de la Soleia de Mas Pujol
Tornar a les barraques del Benet
Tornar al mapa de Mas Pujol