Barraca de l
'
Aiguader
 
(la Llandriga)Lloc on es troba: A la zona central de la Llandriga

Codi a Amics de la pedra: bll5

Codi a Wikipedra:
6528

Localització cadastral:
Polígon 5, parcel·la 9060, recinte 4


Coordenades:      ED 50
X 417639 - Y 4623975

                            ETRS 89 X 417545.183 Y 4623770.815

                            Geogràfiques:
2º 0' 33.26'' E - 41º 45' 45.38'' N

Altitud:
463

Forma:
Planta irregular

Tipologia: Terrera margera

Orientació:
Porta encarada a llevant

Llinda i altres detalls:
Llinda plana

Estat de conservació:
En perfecte estat, però envoltada de vegetació

Tornar al mapa de la Llandriga
Tornar al mapa del Mas Llandric