L'Andreu posseďa dues barraques, totes dues en el mateix tros, als peus -migdia- de la Casanova. Podeu triar quina preferiu veure:
Barraca 1
Barraca 2

Tornar a la llista de vinyaters